Om mig och varför jag valde Mariebergsparken

Mitt namn är Veronica Tolic´och studerar på lärarutbildningen i Borås med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3. Jag är inne på termin 5 av 8 och läser just nu samhällsorienterade ämnen, historia, religion, samhällskunskap och geografi. För tillfället studerar vi arbetet kring närområdesstudier och på den här hemsidan kommer ni kunna läsa om mitt arbete med närområdesstudier inriktat på Mariebergsparken i Kinna, Marks kommun.

 

Jag är född och uppvuxen i tätorten Kinna och för mig personligen har parken inte betytt så mycket mer än att jag vid fåtal tillfällen tillbringat mitt midsommarfirande där eller haft picknick.

 

Ett intresse för mig är att fotografera och har även en stor nyfikenhet kring livet förr. Stugorna som finns i parken skapar en nyfikenhet hos mig då jag gärna ställer mig på tå för att få en känsla av insidan genom ett fönster, eller i vissa fall får gå ner på knä för att kunna se in.

 

Inför den här uppgiften vi blivit tilldelade satte mina tankar i full gång. Vad i min närhet kan jag själv skapa ett intresse för och skulle kunna vara givande samt lärande för barnen i området? Parken består av flera gamla byggnader som jag tidigare nämnt skapar en nyfikenhet hos mig, det är en mycket fin miljö som i sin tur skapar goda möjligheter för fotografering. När jag kom i kontakt med Kinna hembygdsförening som mer än gärna tilldelade mig sin information, bestämde jag mig om vilket område mitt arbete skulle handla om.

 

Fokus kommer ligga vid berättelserna kring de olika byggnaderna i parken och jag kommer inrikta mig på användandet av parken. Användandet kommer röra både byggnaderna, interiören och parken i sig. Hur används parken i lärandesyfte är också något jag kommer ta reda på.

 

På den här hemsidan kommer ni möta mycket bilder och orsaken är att jag tycker det är härligt när såväl vuxna som barn får möjlighet att skapa sig en egen känsla genom bild. Hoppas jag lyckas skapa en personlig känsla och nyfikenhet om parken även hos er!

Tanken bakom

Mitt mål med hemsidan är att vi som är aktiva i skolans värld själva ska kunna skapa ett intresse för i detta fall Maribergsparken, för att på så vis skapa en levande och inspirerande undervisning i form av närområdesstudier för våra elever. När jag själv skapar mig kunskap om en plats väcks också olika undervisningsmöjligheter till liv inom mig. Något jag anser är viktigt för att hitta ett sammanhang i undervisningen är att arbeta ämnesöverskridande vilket i detta fall går att göra i oändlighet, det är enbart fantasin som sätter stopp. Det kommer även presenteras en del konkreta undervisningsförslag på hemsidan som förhoppningsvis öppnar upp till förslag för er som kan leda till en inspirerande undervisning.

 

Jag har valt att presentera min studie genom en hemsida då jag på bästa sätt kan skapa en möjlighet för struktur som i sin tur blir enkel att följa. I detta fall anser jag att en hemsida är mer passande tillskillad från en blogg som istället är uppbyggd på olika inlägg som går att kommentera.